حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، روز یکشنبه در سخنان کوتاهی  پس از برگزاری مراسم عید فطر به طالبان هشدار داد از دشمنی با خدا و ملت افغانستان دست بردارند.
 
 رئیس جمهوری افغانستان در سخنان خود گفت در ماه رمضان  امسال ، جنایت و ظلم بیشتری به نام طالبان صورت گرفته است. او به بمب گذاری در مساجد و کشتار مردم  روزه دار اشاره کرد  و گفت مردم افغانستان روزی پاسخ این جنایات را می دهند.

کرزی افزود اگر طالبان این جنایات را مرتکب نشده است ، بیاید و آن را به  ملت افغانستان اعلام کند.