کره جنوبی: کره شمالی به مرزهای آبی دو کشور رخنه می کند

کره جنوبی می گوید تیر اخطار به سوی قایق های ماهیگیری کره شمالی که از مرز مورد اختلاف بین دو کشور گذشتند شلیک کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی در سئول به صدای آمریکا گفت نیروی دریایی تیرهای اخطار را در پاسخ به فعالیت قایق ها در جنوب  مرز آبی دو کشور در دریای زرد شلیک  کرد.

طی هفته گذشته چند قایق کره شمالی از مرز دریایی با کره جنوبی عبور کرده اند که افزایش سطح  آماده باش ارتش کره جنوبی را در پی داشته است.