هيلاری کلينتون و سرگئی لاورف، وزرای امور خارجه آمريکا و روسيه، روز پنجشنبه درباره  بحران در سوريه ديدار و گفتگو کردند.

اين ديداردر حاشيه کنفرانس امنيتی دوبلين،  ر پايتخت جمهوری ايرلند و با حضوراخضر ابراهيمی، نماينده مشترک سازمان ملل و اتحاديه عرب در امور سوريه انجام شد .

به گزارش رادیو فردا ابراهيمی در پايان اين ديدار گفت: "وزرای خارجه آمريکا  و روسيه به پيشرفتی دست نيافتند اما در جستجوی ابتکاری برای عبور از وضعيت کنونی در سوريه هستند ."

آمريکا و متحدانش خواستار کناره گيری بشار اسد از قدرت هستند اما روسيه می گويد نبايد درباره سرنوشت سياسی بشار اسد، خارج از سوريه تصميم‌گيری شود.