آرشیو
آرشیو

عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار تحقیقات جهانی در مورد قتل جمال خاشقجی، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست شد.

گروهی از عفو بین الملل این در خواست را بیرون از ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول در روز پنجشنبه ۲۰ دی مطرح کردند.

جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی، ۱۰ مهر توسط گروهی اعزامی از عربستان در کنسولگری این کشور در ترکیه به قتل رسید.