خشایار الوند، نویسنده تعدادی از سریال های پربیننده طنز در ایران، بر اثر ایست قلبی درگذشت. آقای الوند ۵۱ سال داشت.

او در نگارش سریال هایی از جمله « شبهای برره»، «قهوه تلخ»، «مرد هزار چهره»، «باغ مظفر»، «پایتخت» و «دیوار به دیوار» مشارکت داشت.

فصل پیشین مجموعه طنز «پایتخت» که به اقدامات نظامی جمهوری اسلامی در منطقه نیز اشاره داشت، با انتقادهایی از سوی مخاطبان آن همراه شده بود.

خشایار الوند، برادر سیروس الوند، کارگردان سینما و تلویزیون بود.