جان کری وزیر امور خارجه امریکا در راه بازگشت از سفر آسیایی خود، برای دیدار با پدر و مادر دیپلمات ۲۵ ساله امریکایی که اخیراً در افغانستان کشته شد به شیکاگو می رود.
آقای کری گفت روز دوشنبه در شیکاگو توقف می کند تا به والدین آن اسمدینگوف - دیپلمات امریکایی که در میان شش مقتول انفجار زابل در افغانستان بود - تسلیت بگوید.
اسمدینگوف به همراه چهار امریکایی دیگر و یک شهروند افغان برای توزیع کتابهای درسی کودکان به زابل رفته بودند که هدف حمله قرار گرفتند و کشته شدند.