۲۲ نوامبر ۱۹۶۳. جان اف کندی و همسرش ژاکلین در فرودگاه دالاس در تکزاس، مدتی کوتاه پیش از قتل کندی
۲۲ نوامبر ۱۹۶۳. جان اف کندی و همسرش ژاکلین در فرودگاه دالاس در تکزاس، مدتی کوتاه پیش از قتل کندی

کتاب تازه، تردیدهایی را پیرامون پرونده تحقیق پیرامون قتل جان اف کندی در ۵۰ سال پیش مطرح کرده است.

کتابی که تازه در آمریکا منتشر شده، تردیدهایی را پیرامون پرونده تحقیق پیرامون قتل جان اف کندی، رئیس جمهوری آمریکا، که ۵۰ سال پیش روی داد، مطرح کرده است.

نویسنده این کتاب که نام آن «نیم قرن کندی» است، یک استاد علوم سیاسی دانشگاه ویرجینیاست به نام لری ساباتو که بر آن است که نتیجه ای که مجلس نمایندگان آمریکا در پی بررسی پرونده قتل کندی به آن دست یافت، لزوما استنتاج درستی نیست و به رغم آن که یافته های کمیته تحقیق کنگره حاکی از آن است که موتورسیکلت سواران اسکورت رئیس جمهوری در زمان شلیک گلوله مرگبار به وی، در حال اسکورت او بوده اند،‌ واقعیت چنین نبوده و موتورسیکلت سواران جان اف کندی را اسکورت نمی کرده اند.

در این حال، یافته های تازه تکنولوژیک به گفته لری ساباتو حاکی از آن است که موتور سواران پلیس دالاس نیز به عنوان محافظ، رئیس جمهوری را همراهی نکرده بودند و آنچه بدواً صدای شلیک گلوله پلیس تلقی شده، در واقع گلوله نبوده، بلکه صدای موتور سیکلتی بوده که در ترور کندی نیز نقش داشته است.