شرکت حفاظت و امنيت رايانه‌ای کاسپرسکی در روسيه از پيدا شدن رد پای ويروس رايانه‌ای جديدی در اسراييل، لبنان و سرزمين‌های فلسطينی خبر داده که بيش از ۲۵۰۰ کامپيوتر را آلوده کرده است.

اين شرکت می گويد يک دولت مي‌تواند پشت پرده توليد چنين ويروسی برای امور جاسوسی باشد و بايد کار همان کسانی  باشد که ويروس‌های پيشين، مانند بدافزار «استاکس‌نت» را توليد کرده بودند.  

ويروس جديد، «گائوس» نام گرفته است، برگرفته از نام کارل فردريک گائوس، رياضيدان آلمانی.