کوروش کرم‌پور شاعر و نویسنده اهل آبادان در نهم دی‌ماه مقابل دادگستری این شهر بازداشت شده است.

کوروش کرم‌پور، معلم، نویسنده و شاعر اهل آبادان که پیشتر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، امروز سه‌شنبه ۲۵ آبان ماه و با سپردن وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شد. 

کرم‌پور که مدیر مسئول هفته نامه «یادگاری» است، نهم دی ماه سال جاری مقابل دادگستری آبادان بازداشت و براساس گزارش‌ها به یکی از بازداشت‌گاه‌های اطلاعات سپاه در اهواز منتقل شده‌ بود.

کرم‌پور در سال‌های گذشته نیز چندین بار از سوی مقام‌های قضایی خوزستان به اتهام «نشر اکاذیب» احضار شده بود.