«احسان مازندرانی» از خبرنگاران روزنامه اعتماد که دوم اسفند ماه بازداشت شده بود، روز يکشنبه از زندان آزاد شد.

احسان مازندرانی سابقه همکاری با روزنامه‌های شرق، آفتاب يزد و فرهيختگان را دارد.
از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در موج دستگيری‌های اخير، «محمدجواد روح» هنوز در زندان به سر می‌برد.

پنج‌شنبهٔ گذشته نيز «خسرو کردپور» مدير آژانس خبری موکريان و «قاسم احمدی‌» سردبير فصل‌نامه «روژه» در مهاباد بازداشت شدند و دو روز بعد نيز «مسعود کردپور» توسط نيروهای امنيتی دستگير شد.

چهارشنبه گذشته نيز «محمد مهدی امير ناصری»، مدير مسوول روزنامه مغرب و «علی‌رضا آقايی راد»، دبير سرويس سياسی اين روزنامه در تهران بازداشت شدند.