کوین، جو، و نیک جوناس برادران هنرمند هستند.

کوین، جو، و نیک جوناس، برادران موزیسین با موسسه نشر کتاب «مک‌میلان» قرار داد بسته اند تا کتاب شرح حالشان را منتشر کند.

کتاب بر شکل‌گیری گروه «برادران جوناس» و به شهرت رسیدن سه برادر تمرکز دارد. همچنین در کتاب درباره از هم پاشیدن اعضای گروه در سال ۲۰۱۳ و دوباره به هم پیوستن اعضا در سال جاری میلادی صحبت می شود.

برادران جوناس در یک بیانیه گفتند دوست دارند داستان آنها به عنوان فرد، هنرمند، و خانواده روایت شود.

این کتاب که «خون» نام دارد ۱۲ نوامبر، ۲۱ آبان ماه منتشر خواهد شد.

Telegram Banner