حزب الله از حمایت مستقیم جمهوری اسلامی برخوردار است. آمریکا خواستار توقف کمک ایران به این گروه تروریستی است.

پارلمان آلمان با طرح گسترش ممنوعیت گروه «حزب الله» لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، مخالفت کرد.

بر اساس گزارش نشریه اسرائیلی جروزالم پست در روز پنجشنبه ۱۶ خرداد، چند حزب در پارلمان با این طرح که یک حزب دست راستی علیه حزب الله تهیه کرده بود، مخالفت کردند.

بریتانیا کل گروه حزب الله را در ماه فوریه ممنوع کرد و آمریکا و کانادا، به همراه اتحادیه عرب، اسرائیل و هلند نیز حزب الله را سازمانی تروریستی خوانده اند.

بر اساس گزارش های رسانه ای، این طرح خواستار گسترش محدودیت هایی علیه فعالیت های حزب الله در آلمان از جمله محدود کردن فعالیت شاخه سیاسی آن برای جمع آوری کمک در شکل اقدامات «خیریه» بود.

آمریکا می گوید یکی از هدف های فشار بر جمهوری اسلامی در یکسال اخیر، توقف کمک ایران به این گروه تروریستی است.

حامیان حزب‌الله در جنوب لبنان با پرچم ما پسران خمینی هستیم. جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حزب الله لبنان است.
حزب‌الله لبنان صندوق اعانه و «گدایی» برای درخواست پول در خیابان‌ها نصب کرد
حزب‌الله لبنان صندوق اعانه و «گدایی» برای درخواست پول در خیابان‌ها نصب کرد

​​

برخی گزارش ها نشان می دهد فشار آمریکا موجب کاهش بودجه حزب الله لبنان شده است.

Telegram Banner