پلیس کره جنوبی از توقیف دو مرد به اتهام جمع آوری اطلاعات نظامی برای کره شمالی خبر می دهد. پلیس می گوید این دو مرد را اوایل ماه مه حین جمع آوری اطلاعات از وسائل و تجهیزات قادر به خرابکاری در سیستم موقعیت یابی جهانی، موسوم به «جی پی اس» و دیگر تجهیزات نظامی دستگیر کرده است