ایسشو سوگاوارا، وزیر تجارت ژاپن، روز جمعه به دنبال اتهامات مربوط به نقض قانون انتخابات تنها یک ماه پس از دریافت پست کلیدی خود استعفا داد.

او با دادن هدیه هایی مانند خربزه و خرچنگ‌های گران قیمت به رأی دهندگان، قانون تبلیغات را نقض کرده بود. او حتی به خانواده یکی از حامیان خود که فوت کرده بود، به عنوان تسلیت «هدیه نقدی» پیشنهاد داده بود.

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، گفت که استعفای سوگاوارا را پذیرفته است و از هیروشی کاجیاما خواسته است که مسئولیت وزارت اقتصاد، تجارت، و صنعت را به عهده بگیرد.

Telegram Banner