مقام های ژاپن می گویند  توفان بولاون (bolaven) با عبور از جزایر جنوبی آن کشور خسارت عمده ای در برنداشته  و تنها 5 نفر در مناطق توفان زده زخمی شده اند.

باران های شدید و بادهای پرسرعت بولاون امروز دوشنبه نیزدر مسیر حرکت  بطرف دریای شرق چین ، اکیناوا و آمامی را مورد هجوم قرار داد. نزدیک به 75 هزار نفر در مناطق توفان زده برق ندارند . فعالیت مدارس و رفت و آمد در این مناطق دچار اخلال شده است.

انتظار میرود بولاون در روزهای آینده بخش هایی از شبه جزیره کره و شرق چین را پشت سر بگذارد. در همین حال هواشناسان انتظار دارند توفان تمبین (tembin ) که روز جمعه از تایوان عبور کرده بود با تغییر مسیر در اواخر امروز  یا نخستین ساعتهای روز سه شنبه دوباره این جزیره را مورد هجوم قرار بدهد.