در ژاپن تنها ایستگاه قطار یک روستای دورافتاده بخاطر تنها یک مسافر به خدمات خود ادامه می‌دهد.

مسافر یک دانش آموز سال آخر دبیرستان است که هر روز در سرمای زیر صفر با قطار از روستای خود به نزدیک‌ترین شهر می‌رود.

روستای شیراتاکی با جمعیت تنها ۳۶ نفر در جزیره هوکایدو واقع شده است.

ایستگاه قطار شیراتاکی در ماه مارس که کانا هارادا از دبیرستان فارغ التحصیل می‌شود، به خدمات خود ادامه خواهد داد و پس از آن برای همیشه بسته خواهد شد.