یک هواپیمای کوچک بدون سرنشین روی بام خانه نخست وزیر ژاپن پیدا شد. مقامات امنیتی ژاپن، که سرگرم تحقیق در این باره هستند می گویند قطر این هواپیما تنها ۵۰ سانتیمتر و مجهز به یک دوربین، یک بطری پلاستیکی، و یک دستگاه نور افکن است.

به گزارش خبرگزاری ها، این هواپیما با علامت های رادیو اکتیو تزیین شده، و خبرگزاری کیوتو گفته است که مقدار کمی اشعه رادیو اکتیو نیز در هواپیما مشاهده شده است.

هنوز مسؤل، و انگیزه انجام این پرواز معلوم نشده است.

در این حادثه به هیچکس آسیبی نرسیده، و هنگام فرود این هواپیما، نخست وزیر ژاپن  در اندونزی بوده است.