وزارت دارايی ژاپن گفت که افزايش بهای نفت و کاهش صادرات اين کشور به چين کسری موازنه تجارت خارجی را در ماه گذشته به ۶ ميليارد و نيم رساند، که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته نزديک به ۴۳ ميلارد دلار افزايش نشان ميدهد.
در پی فاجعه سه گانه سونامی و زمين لرزه، و  انفجار در نيروگاه های اتمی برق در سال گذشته، ژاپن نيروگاه های اتمی خود را از کار انداخت، و اين کشور محبور است برای توليد برق، نفت بيشتری وارد کند.