آرشیو
آرشیو

ژاپن می گوید روز سه شنبه اول مرداد، جنگنده‌های خود را برای رهگیری هواپیماهای روسی و چینی به پرواز در آورد.

به گزارش رویترز، یکی از هواپیماها، یک هواپیمای نظارتی بود که کره جنوبی نیز به سمت آن تیر هشدار شلیک کرد.

به گزارش رویتز، هواپیماهای چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی جزیره ای که هم کره جنوبی و هم ژاپن بر آن ادعای مالکیت دارند، پرواز کرده بودند.

 

Telegram Banner