یک لنگه در ۶۰۰ ساله، پس از بازسازی، حالا به شکل اولیه و زیبایی و شکوه پیشین خود بازگشته است و برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است. 

این در، ملقب به "درهای شمال"  شده است و در سال ۱۴۲۴ هنرمند فلورانسی، لورنزو گیبرتی (Lorenzo Ghiberti) آن را خلق کرد.

عملیات ترمیم درهای شمال را ۹ کارشناس و با استفاده از چاقوهای جراحی، سوزن، ذره بینهای دندان پزشکی، لیزر و مواد شیمیایی انجام دادند.

این نه کارشناس، به مدت دو سال روی این پروژه کار کردند و پاییز امسال سرانجام این شاهکار برای نمایش، در موزه آثار کلیسایی در فلورانس  آماده شد.

مورخان این در را بهترین کار گیبرتی می‌دانند.

مجسمه ساز و معمار ایتالیایی، بیشتر از ۲۰ سال روی این در برنز کار کرد که ۲۸ قاب دارد و بر روی  اکثر آنها صحنه هایی از الهیات مسیحی با طلا حک کاری شده اند.

این در برنزی، ۵ در ۳ متر است و ۹ تن وزن دارد. پروژه ترمیم این در سال ۲۰۱۳ آغاز شد.