پلیس ایتالیا در شهر تورین و در پی جست‌وجو و بازرسی یک گروه نئونازی، موشک‌های هوا به هوای ۵۳۰اف کشف و توقیف کرد. همچنین حجم سنگینی سلاح‌ و مهمات، در این جست‌وجوها کشف شده است. 

به گزارش بی‌بی‌سی، پلیس ایتالیا روز دوشنبه ۲۴ تیر ماه و در چند هجوم همزمان به هسته‌های راستگرای افراطی و نئونازی این سلاح و مهمات را کشف کرد. پلیس ضدتروریسم ایتالیا در حال بررسی ارتباط این گروه‌ها با حامیان جدایی‌طلب شرق اوکراین که مورد حمایت روسیه هستند، است. 

​​این گزارش می‌گوید سه تن در جریان این هجوم پلیس ضدتروریسم ایتالیا، بازداشت شده‌اند. 

Telegram Banner