ایتالیا و ایران روز دوشنبه حدود ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تفاهمنامه امضا کردند.

از جمله تفاهمنامه های امضا شده، یک تفاهمنامه ۴ میلیارد دلاری با شرکت ایتالیایی سایپم برای ارائه خدمات نفت است.

یک تفاهمنامه ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورویی با شرکت فولاد دانیلی امضا شد.

یک تفاهمنامه ۴ میلیارد یورویی با شرکت خدمات نفت "سایپم" امضا شد.

ایران یک تفاهمنامه ۴ میلیارد یورویی در حوزه جاده و حمل و نقل ریلی با شرکت گاویو و تفاهمنامه ای هم به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو برای خرید هواپیما با شرکت فین‌مکانیکا امضا کرد.

این تفاهمنامه ها راه را برای امضای قراردادهای تجاری آسان تر می کند.