اسرائیل امیدوار است اسکان شهروندان بیشتر اسرائیلی در اورشلیم شرقی بتواند مانع از جدایی احتمالی این منطقه از خاک اسرائیل شود.
پلیس اسرائیل حمله شامگاه چهارشنبه را عملیاتی تروریستی نامید.

‎اسرائیل مجوز رفت و آمد هشتاد و سه هزار فلسطینی به این کشور را بعد از تیراندازی دو فلسطینی در بازاری در نزدیکی وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو معلق کرد. 

در این تیراندازی ۴ نفر کشته و ۵ نفر زخمی شدند.

این دستور شامل صدها فلسطینی ساکن غزه از جمله ۲۰۴ نفر از اقوام یکی از متهمان به تیراندازی می شود که از دیدار اقوام خود در اسرائیل و نیز حضور در مراسم نماز در اورشلیم در طول ماه رمضان محروم می شوند.

پلیس اسرائیل حمله شامگاه چهارشنبه را عملیاتی تروریستی نامید و گفت حمله کنندگان از اسلحه خودکار استفاده کرده اند.