سربازان اسراییلی یک مرد فلسطینی را که پس از درخواست یک لیوان آب از سربازی با چاقو به او حمله کرد، به ضرب گلوله از پای درآوردند. 

مقامات ارتش اسراییل که نخواستند هویت مهاجم فلسطینی را فاش کنند ، گفتند حمله بامداد شنبه در گذرگاه مرزی کرانه باختری رخ داده است.

این حادثه در حالی روی می دهد که تنش میان فلسطینیان و اسراییل رو به افزایش است: هفته گذشته یک گروه افراط گرای یهودی در کرانه باختری چند خانه فلسطینیان را به آتش کشید و یک پدر و فرزند را به قتل رساند، و در پی آن یک فلسطینی با اتومبیل خود به صف سربازان اسراییلی کوبید و دو تن از آنها را زخمی کرد.

 

_