به گفته ارتش اسرائیل، سربازان به فلسطینی‌هایی شروع تیراندازی کردند که به مردم سنگ و مواد آتش زا پرتاب می‌کردند.
در ماههای اخیر ٢۵ اسرائیلى و حدود ١۵٠ فلسطینى در تنش های خیابانی کشته شده اند.

یک دختر ١٣ ساله فلسطینى که چاقویی به دست داشت، روز شنبه در تیراندازى یک نیروی گارد امنیتى اسرائیل کشته شد. 

به گفته پلیس، حادثه در ورودی یک محله یهودى نشین در کرانه باخترى رود اردن، زمانی روی داد که این دختر با چاقویی در دست در حال دویدن بود.  

در ماههای اخیر ده‌ها فلسطینی با سلاح‌های سری چون چاقو به اسرائیلی‌ها حمله کرده بودند اما خبرگزاری‌ها مشخص نکردند که هدف این دختر حمله به ماموران بود یا خیر.  

خبرگزارى فلسطینى وفا او را "رقیه عید ابو عید" ساکن روستاى فلسطینى "عناطه" در حدود یک کیلومترى این محله معرفى کرد.  

​​پلیس در بیانیه اى گفت این دختر بامداد شنبه با خانواده‌اش به مشاجره پرداخت، و سپس با برداشتن یک چاقو خانه را ترک کرد. ساعت ٨ به محله رسید و بطرف گارد غیر نظامى دوید. 

تیراندازى روز شنبه در میانه موج حملات چاقوئى فلسطینان، تیراندازى و کوبیدن اتومبیل به محل هاى تجمع اسراییلی ها صورت می‌گیرد.  

از ٢۵ اکتبر تا کنون حدود ٢۵ اسرائیلى، یک دانشجوى آمریکایی و یک رهگذر فلسطینى کشته شده‌اند. در همین دوره، حدود ١۵٠ فلسطینى جان سپرده‌اند.  

بسیارى از حملات چاقوئی توسط نوجوانان فلسطینى صورت گرفته است. 

مقامات فلسطینى و گروه هاى محلى و بین المللى حقوق بشر، پلیس و ارتش، و در برخى موارد پرسنل امنیتى خصوصى و غیر نظامیان مسلح را به کاربرد بیش از اندازه زور متهم کرده‌اند. 

اسرائیل این اتهامات را رد مى کند و مى گوید اسراییلى‌ها بطور مشروع از خود دفاع مى کنند.