ماموران اسرائیلی، یک فلسطینی را که با چاقو به یک مرزبان اسرائیلی حمله کرده بود، به ضرب گلوله از پا در آوردند.

این حمله روز یکشنبه و در دروازه دمشق که یکی از ورودی های شهر قدیم اورشلیم است رخ داد.

در حلمه فرد فلسطینی گردن یک مامور اسرائیلی به شدت زخمی شد و حال او وخیم گزارش شده است.

بعد از جنگ اسرائیل و حماس در تابستان سال قبل، تنش و درگیری های پراکنده میان اسرائیلی ها و فلسطینیان همچنان ادامه دارد.