بنجامين ناتانياهو، نخست وزير اسرائيل، با همسرش سارا، در يکی از مراکز رای گيری رای خود را در انتخابات پارلمانی کشور انداهتند. نخست وزير پس از انداختن رای خود به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت --۲۶ اسفند ۱۳۹۳ (۱۷ مارس ۲۰۱۵)
 
نخست وزیر اسرائیل و همسرش

نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به لهستان برای شرکت در کنفرانس ورشو به خبرنگاران گفت این کنفرانس موجب اتحاد خیلی از کشورهای جهان و منطقه مقابل اهداف جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

بنیامین نتانیاهو سه شنب شب به خبرنگاران گفت: تجاوز، تمایل به تسخیر خاورمیانه و نابودی اسرائیل اهداف جمهوری اسلامی ایران هستند.

کنفرانس در سطح وزیرا رسما به نام ارتقای آیندۀ صلح و امنیت در خاورمیانه نامیده شده است.

آمریکا و لهستان این کنفرانس را میزبانی می کنند و حدود هفتاد کشور در آن حضور خواهد یافت.