راب وینرایت
راب وینرایت

خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس اتحادیه اروپا گزارش داد که داعش در نظر دارد حملات بیشتری مشابه آنچه در پاریس رخداد، در اروپا انجام دهد.

خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه این مطلب را به نقل از رئیس پلیس اتحادیه اروپا، یوروپل، منتشر کرد.

راب وینرایت به خبرنگاران گفت یک گزارش جدید نشان می دهد که داعش قابلیت های جدید رزمی برای به راه اندازی یک رشته حملات تروریستی در ابعاد وسیع در سطح جهانی با تمرکز بر روی اروپا بدست آورده است.