پالمیرا
پالمیرا

مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه طرحی دوحزبی را برای حفاظت از اموال فرهنگی بین المللی که توسط داعش غارت و نابود می شود تصویب کرد. 

این لایحه از سوی الیوت انگل نماینده ارشد دمکرات پیشنهاد شد.

اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس در مورد این لایحه گفت: اغراق نیست بگوییم که تاریخ تمدن مورد حمله قرار گرفته است. علاوه بر خشونت های مشمئز کننده داعش علیه زن و مرد و کودکان، افراطگرایان در سر راه خود آثار باستانی را که زادگاه تمدن مدرن محسوب می شود غارت و نابود می کنند. 

آقای رویس افزود داعش سالانه بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار از طریق فروش این اموال درآمد دارد و تصویب این لایحه کمک می کند آمریکا سهم خودرا برای مبارزه با قاچاق و فروش اشیا باستانی به سرقت رفته از سوریه ادا کند.