ایرن، بازیگر قدیمی سینمای ایران به علت بیماری سرطان درگذشت.

ایرن زازیانس در سال ۱۳۰۶ در بابلسر از پدرو مادری ارمنی بدنیا آمد. او بازیگری را از تئاترفردوسی آغاز کرد و سپس به سینمای ایران راه یافت و تا زمان انقلاب به کار ادامه داد.

ایرن در حدود ۳۰ فیلم سینمایی بازی کرد که از بین آنها می توان به خداحافظ رفیق، محلل، بلوچ و مو سرخه اشاره کرد.