پرچم ایرلند - آرشیو
پرچم ایرلند - آرشیو

ایرلند اکنون آزار و اذیت روانی و احساسی در روابط نزدیک و خانوادگی را جرم می داند.

به گزارش سی.ان.ان، هدف از «قانون خشونت خانگی ۲۰۱۸» که از روز سه شنبه به اجرا در آمد، حمایت از قربانیان این نوع خشونت ها است.

کارشناسان می گویند آزارهای روانی که شامل رفتارها با هدف کنترل قربانی، انزوا، و تهدید به خشونت است، می تواند به اندازه خشونت های فیزیکی آسیب بزند.