تعداد کمی از والدین کودکان ایزدی آزاد شده در محل حضور داشتند و از سرنوشت خانواده های بیشتر آنها خبری نیست.
تعداد کمی از والدین کودکان ایزدی آزاد شده در محل حضور داشتند و از سرنوشت خانواده های بیشتر آنها خبری نیست.

گروهی از زنان و کودکان اقلیت کرد ایزدی که پنج سال پیش به اسارت پیکارجویان گروه افراطی داعش در آمده بودند، روز شنبه ۱۱ اسفند به آغوش خانواده‌ها و بستگان خود در عراق بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اسرای آزاد شده – که هجده کودک بین ۱۰ تا ۱۵ سال نیز بین آنها است، در منطقه‌ای در مسیر بین سنجار و دهوک با خانواده‌ها و بستگان خود ملاقات کردند.

فقط تعداد کمی از والدین این کودکان در محل حضور داشتند و موفق شدند فرزدندان خود را در آغوش بگیرند؛ از سرنوشت پدران و مادران و خانواده‌های بسیاری از آنها هنوز خبری در دست نیست.