در دو انفجار در دو بازار در داخل و اطراف بغداد در روز پنجشنبه، دست کم ۲۱ تن کشته شدند.

به گفته مقامات عراقی، مرگبارترین حمله در ناحیه «صبا البور» در شمال پایتخت صورت گرفت، ۳ بمب منفجر شد و دست کم ۱۴ تن از پای درآمدند.  دومین انفجار در ناحیه دورا در جنوب بغداد ۷ تن را کشت.

مسئولیت بمب گذاری ها را کسی برعهده نگرفته است.

عراق در سال جاری، در میان تنش بین اقلیت های سنی و دولت به رهبری شیعیان، شاهد افزایش تروریسم وخشونت بوده است. سازمان ملل متحد می گوید بین ماه های آوریل و اوت بیش از ۴,۰۰۰ تن کشته شدند.