يک دختربچه ۵ ساله عراقی بر اثر برخورد موشک به محل سکونتش در شهر قائم عراق کشته شد.

فراز عطاالله، پدر خانواده می گويد بعد از پرواز هواپيماهای سوری در آسمان منطقه، ٣ موشک از شهر مرزی البوکمال در سوريه بطرف قائم پرتاب شد که برخورد يکی از موشک ها به منزلش سبب مرگ دختر و زخمی شدن خود و ديگر اعضای خانواده اش شد.

در البوکمال مخالفان مسلح و نيروهای دولتی سوريه در نبردند.