حيدر العبادی نخست وزير عراق گفت در صدد جلب کمک های نظامی روسيه برای مبارزه با پیکارجویان داعش است.

نخست وزیر عراق به روسيه رفته است و می کوشد قراردادی نظامی برای خرید موشک های زمینی و ضد تانک با روسيه امضا کند. 

حیدرالعبادی پیشتر نیز به ایالات متحده سفر کرده بود.

نیروهای عراقی پس از درگیری با پیکارجویان داعش، شهر رمادی در استان انبار را رها کردند و تسلیحات آمریکایی زیادی را به جا گذاشتند.