اعتراضات در عراق - آرشیو
اعتراضات در عراق - آرشیو

خبرگزاری رویترز می گوید گزارش یک کمیته دولت عراق اعلام کرده است که ۱۴۹ معترض عراقی در اعتراضات اخیر کشته شدند. این گزارش می گوید نیروهای امنیتی از زور بیش از اندازه استفاده کرده اند.

گزارش دولتی می گوید بیش از ۷۰ درصد قربانیان بر اثر شلیک گلوله به سر و یا سینه، جان خود را از دست دادند.

این گزارش نخست وزیر و یا دیگر مقامات ارشد عراقی را مسئول برخورد خشونت بار معرفی نکرده است و می گوید دستوری برای تیراندازی صادر نشده بود.

عراقی ها در اعتراض به نرخ بالای بیکاری، فساد و خدمات ضعیف عمومی، در شهرهای مختلف اعتراض کردند.

Telegram Banner