مالکی، ملافات با اوباما
مالکی، ملافات با اوباما

در حالی که موج خشونت ها و هراس از گسترش درگيری های فرقه ای در هفته های اخير در عراق افزايش يافته است، نوری المالکی، نخست وزیر شیعه آن کشور، دستور تغييراتی در ميان افسران ارشد امنيتی دولت را صادر کرده است.

اين دستور در وب سایت نخست وزیر مورد تائید قرار گرفت، اما جزئیات آن تا زمان انتشار اين گزارش مشخص نشده است. این اقدام در حالی است که به گزارش مقامات امنيتی در حملات روز سه شنبه دستکم ۲۱ نفر کشته شدند. انفجار یک اتومبيل بمب گذاری شده در یک مسجد سنی حداقل هشت کشته و حدود ۲۰ زخمی برجای گذاشت. در اوایل روز سه شنبه، دستکم ۱۲ نفر در حملاتی در سه شهر عراق کشته شدند.

در سال جاری تا کنون ده ها مسجد بمب گذاری شده اند، از جمله بمب گذاری روز دوشنبه دو مسجد شیعه در جنوب بغداد که منجر به کشته شدن دهها نفر گرديد.

عراق بدترین خشونت های فرقه ای خود را از زمان خروج نیروهای آمریکایی در اواخر سال ۲۰۱۱ ميلادی تجربه می کند.

بیش از ۲۰۰ نفر در هفته گذشته کشته شده اند. روز جمعه گذشته یک سری از بمب گذاری ها با هدف قرار دادن سنی ها بيش از ۷۰ نفر را از پای در آورد.