چند ساعت بعد از موج حملاتی که دست کم ۵۰ کشته در بغداد بر جای گذاشته، مردان مسلحی به یک خانواده شیعه در جنوب پایتخت عراق حمله کردند و ۱۶ نفر را کشتند. 
مقامها می گویند بعد از تیراندازیهای شبانه در لطیفیه، مردان مسلح دو خانه را منفجر کردند. هفته گذشته نیز در همین شهر ۵ نفر اعضای یک خانواده شیعه دیگر کشته شدند.
بمبگذاریهای سه شنبه رستوانرها، بازارها و مسجدهای محله های شیعه نشین در بغداد را هدف گرفته بود.
مرگبارترین حمله در محله طالبیه روی داد و ابر اثر انفجار یک یا چند اتومبیل در خیابانی شلوغ ۹ نفر کشته شدند.

مقامها این انفجارها و کشتارها را به شورشیان سنی مربوط به القاعده نسبت می دهند که به قصد آتش افروزی و ایجاد تنش میان گروههای مذهبی و قومی انجام می شود.