یک رشته حملات هماهنگ در عراق از جمله حمله به یک دانشگاه شیعه در بغداد دست کم ۱۴ نفر را کشت و نزدیک به ۵۰ نفر را مجروح کرد.

در حملات روز یکشنبه، یک بمبگذار انتحاری و چند مرد مسلح به دانشگاه امام کاظم حمله کردند و ۵ نفر را کشتند و ۱۳ نفر را مجروح کردند.
 
مسوولان بیمارستانی آمار تلفات را تایید کردند اما بیانیه رسمی نداده اند.

هنوز فرد یا گروهی مسوولیت این حملات را بر عهده نگرفته است.