دردو حمله جداگانه درعراق درروز شنبه، دست کم شش تن کشته شدند.

گزارش اسوشیتد پرس بنقل از پلیس حاکی است ستیزه گران بامداد شنبه بمب هایی را دراطراف چهارخانه متعلق به افسران پلیس وکارمندان دولت درشهر طارمیه، درحدود 50 کیلومتری  شمال بغداد کارگذاشتند، چهارغیر نظامی را کشتند و 14نفر را مجروح کردند.

انفجاربمب دیگری دریک بازار سرباز درمحله نهروان درجنوب  شرقی پایتخت، دوغیرنظامی را کشت و 15 نفر را مجروح کرد.