بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد.

آقای بان در فرودگاه بغداد مورد استقبال هوشیار زباری، وزیر امور خارجه عراق قرار گرفت و قرار است در دیدار با نوری المالکی، نخست وزیر درباره مسائل منطقه ای، از جمله خشونت ها در استان انبار و بحران سوریه گفتگو کند.

مقام های عراق ناآرامی های سوریه را عامل بازگشت خشونت های فرقه ای و بی ثباتی در سراسر عراق می دانند.