دولت عراق ساخت یک دیوار بلند در اطراف بغداد، پایتخت را آغاز کرده است.

سخنگوی پلیس عراق می‌گوید این دیوار از حملات پیکارجویان جلوگیری خواهد کرد و از تعداد پست‌های بازرسی در داخل این شهر کاسته می‌شود.

اما سنی‌ها و کردهای عراق می‌گویند بنای این دیوار انگیزه سیاسی دارد و از سوی دولت شیعه برای جدا سازی پایتخت از مناطق سنی ساخته می شود.

 این دیوار سه متر ارتفاع دارد و هم اکنون بخش‌هایی از آن در اطراف بغداد ساخته شده است.