در بمب گذاری انتحاری در شمال بغداد ، هشت شبه نظامی شیعه کشته شده اند.

گزارش اسوشتید پرس بنقل از مقامات پلیس عراق حاکی است  حمله  پس از نیمروز جمعه  و زمانی روی داد که یک بمب انداز انتحاری کمر بند انفجاری خود را در میان شبه نظامیان در شهر تاجی، در ۲۰ کیلومتری  شمال بغداد،  منفجر کرد.  ۱۷ نفر نیز مجروح  شدند.