عکسی از آخرین مرخصی نازنین زاغری، ایرانی بریتانیایی تبار که پیش از بازگشت به زندان با دخترش وداع می‌کند.
عکسی از آخرین مرخصی نازنین زاغری، ایرانی بریتانیایی تبار که پیش از بازگشت به زندان با دخترش وداع می‌کند.

یک هفته بعد از اینکه نازنین زاغری ردتکلیف که به همراه «نرگس محمدی» اعلام کردند دست به اعتصاب غذا می زنند، دسترسی او به تلفن محدود شده است.

ایندپندنت در گزارشی نوشت ماموران زندان یک روز بعد از اعلام خبر اعتصاب غذا، به او گفته اند تماس های هفتگی او ممنوع شده است.

در هفته های اخیر مقام های بریتانیایی خواستار آزادی او شده بودند.