رضا دانشور، نویسنده ایرانی در ۶۸ سالگی در پاریس درگذشت.

آقای دانشور مدت ها از بیماری سرطان رنج می برد. رضا دانشور خالق آثاری چون خسروخوبان، نماز میت و عاشورا عاشورا است.

دوران جوانی آقای دانشور در شهر مشهد با تئاتر سپری شد اما پس از ترک ایران این حرفه را کنار گذاشت و به نویسندگی روی آورد.

آقای دانشور ده ها سال در فرانسه زندگی کرد و برای امرار معاش کارهای مختلفی انجام می داد.