زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه‌ای ضمن تبریک روز جهانی زن بر همه زنان، خواستار آزادی زنان زندانی و توجه به حقوق زنان از سوی حاکمان ایران شد.

خانم رهنورد در این نامه که ۱۷ اسفند، ۸ مارس، در صفحه ایسنتاگرام دخترش، زهرا موسوی منتشر شد، نخستین قدم در تحول بنیادی نگرش به جایگاه زنان را آزاد کردن زنان زندانی کارگر، معلم، درویش، فعال محیط زیست، دانشجو و زنان حامی حقوق کودک دانست.

او از نسرین ستوده، نرگس محمدی، آتنا دایمی، گلرخ ایرایی و نازنین زاغری و بسیاری از زنان زندانی به عنوان کسانی یاد کرد که «مسائل آنها دغدغه شبانه روزی» اوست.

View this post on Instagram

? یادداشت زهرا رهنورد برای روز جهانی زن ?روز جهانی زن بر همه زنان جهان مبارک باد، اگرچه برای اینکه این تبریک صرفا، لقلقه همه ساله زبانها نباشد، لازم است حاکمان دنیا بویژه حاکمان ایران تحولی بنیادی در نگرش به زن و جایگاه او در نظام هستی و نظام قانونی و کشور ایجاد کنند. ?در نخستین قدم با آزاد کردن زنان زندانی، زنان کارگر و معلم و دانشجو، درویش و فعال محیط زیست، زنان حامی حقوق کودکان و سایرین. آنها که میشناسم یا به واسطه محدودیتها از نام آنان بی خبرم اما مسایل همه آنان دغدغه شبانه روزی من است، خانمها ستوده و نرگس محمدی، آتنا دایمی و گلرخ ایرایی، نازنین زاغری و ... نشان دهند که با زنان آزاده و یا آزادی زنان آزادی خواه، هیچ دشمنی و ستیزی ندارند. ?اما اين اقدام برای توسعه سياسي كافي نيست بلكه لازم است در تنظيم قوانين عدالت خواهانه و در حمايت از زنان در قلمرو اقتصادي و شغلي، منزلتي و مديريتي و استقبال از فعالیتهای هموطنان در هرجای جهان که در راستای حقوق زنان و انسانها قدم برمی دارند و دل در گرو منافع ملی و ارزشهای انسانی دارند نشان دهند كه واقعا در چهلمين سال انقلاب قدم كوچكي در پركردن شكاف جنسيتي (كه در ايران بيداد مي كند) برداشته اند.

A post shared by Nargess Mousavi Kh (@nargesmousavii) on

​​

او در ادامه نامه خود آورد: «لازم است در تنظيم قوانين عدالت خواهانه و در حمايت از زنان در قلمرو اقتصادی و شغلی، منزلتی و مديريتی و استقبال از فعالیت‌های هموطنان در هرجای جهان که در راستای حقوق زنان و انسانها قدم برمی دارند» نشان دهند که گامی برای «پر کردن شکاف جنسیتی» برداشته‌اند.

فعالان حقوق زن و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از قوانین و سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند.