نفتکش توقیف شده ایران
نفتکش توقیف شده ایران

جبل الطارق می گوید دستور قضایی برای تمدید توقیف نفتکش عظیم ایرانی را دریافت کرده است.

به گزارش اسکای نیوز، این دستور اجازه می دهد که جبل الطارق برای ۱۴ روز دیگر این نفتکش را در توقیف خود نگه دارد.

جبل الطارق می گوید این دستور بر اساس این گمان است که نفتکش ایرانی قصد نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه را داشته است.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید از اقدام بریتانیا در توقیف کشتی حامل نفت ایران برای سوریه استقبال کرد
مشاور امنیت ملی کاخ سفید از اقدام بریتانیا در توقیف کشتی حامل نفت ایران برای سوریه استقبال کرد

​​

Telegram Banner