جمهوری اسلامی ایران می گوید به طور موفقیت آمیز، نسخه آمریکایی یک پهپاد آمریکایی را آزمایش کرده است.

مقامات ایران روز دوشنبه گفتند که طراحی این پهپاد بر اساس هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی RQ-170 سنتینل است، پهپادی که تهران در سال ۲۰۱۱ گفت هنگام ورودش به آسمان ایران، آن را تصاحب کرد.

ایران می گوید چندین پهپاد آمریکایی را گیر انداخته و در حال حاضر پهپاد اسکن-ایگل، طراحی شرکت بوئینگ را کپی می کند.