رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران خبر داد که از سمت خود استعفا کرده و استعفای خود را به صورت کتبی هم به مقام‌های مسئول ارائه کرده است. 

علی‌اشرف عبداله پوری حسینی در گفت‌وگو با رادیو ایران گفت در برخی تجمعات درخواست استعفای او مطرح می‌شود. حسینی خبر داد که «بنده استعفا داده‌ام، به صورت کتبی هم این کار را کرده‌ام.»

طی ماه‌های اخیر و هم‌زمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها در ایران، روند خصوصی‌سازی در ایران با انتقادهای زیادی مواجه شده است و برخی خواستار بررسی روند واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها در سال‌های اخیر هستند.