شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت سالگرد درگذشت شاهزاده علیرضا پهلوی، یاد ایرانیانی که در دفاع از ایران و حقوق هموطنانشان جان باختند را گرامی داشت.

او در این پیام که به تازگی منتشر کرد، آورده است: «امروز هم‌میهنان آزادیخواه ما، به ویژه جوانان و زنان و مردان مقاوم و هشیار ایران نه تنها در برابر خشونت‌های مستمر و بی‌سابقه حاکمان سرکوبگر برمی‌خیزند، در هر فرصتی که به دست می‌آورند به پیکار دلیرانه خویش برای رسیدن به آزادی ها و حقوق انسانی از دست رفته خویش ادامه می‌دهند.»

او در پایان اضافه کرده است که یقین دارد ایرانیان به «جایگاه بلند و تاریخی» خود دست خواهند یافت.